Цэс

Бүсийн хамтын ажиллагаа

Бүсийн хамтын ажиллагаа /фото
2018 оны 2 сарын 12-ны өдөр Дорнод аймгийн ЕБС-иудын 1-р бүсийн хамтын ажиллагааны хүрээнд сургууль бүрийн багш нарын үзүүлэх хичээл заан, хэлэлцүүлэг [...]
Англи хэлний багш Г.Эрдэнэ
Дорнод аймгийн ЕБС-иудын хамтын ажиллагааны хүрээнд заасан үзүүлэх хичээл